taikytojas

taikytojas
peace

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • taikytojas — táikytojas, táikytoja dkt. Ji̇̀ ir gýdytoja, ir patarėja, rami̇̀ntoja ir táikytoja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • taikytojas — ( is K), a smob. (1) Š, DŽ, NdŽ, KŽ; LL40 1. kas taiko į taikinį: Nuo šaunamojo ginklo atsiradimo iki XVI a. kiekvienas [artilerijos] meistras ir taikytojas vadovavosi tiktai savo patyrimu ir samprotavimais LTEI370. Jis buvo paskirtas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • taikytoja — táikytojas, táikytoja dkt. Ji̇̀ ir gýdytoja, ir patarėja, rami̇̀ntoja ir táikytoja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • derintojas — dẽrintojas ( is K, ytojas SD146), a smob. (1) 1. muzikos instrumentų ar balsų taikytojas: Ne tokiam dẽrintojui suderinti partapijonas! Kp. 2. rš tam tikras pareigas atliekantis geležinkelio tarnautojas. 3. SD146 taikytojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užtaisytojas — užtaisýtojas, užtaisýtoja dkt. Táikytojas ir užtaisýtojas atidžiai̇̃ sẽka komándas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • užtaisytoja — užtaisýtojas, užtaisýtoja dkt. Táikytojas ir užtaisýtojas atidžiai̇̃ sẽka komándas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • mygtelėti — mygtelėti, ėja, ėjo 1. tr., intr. stipriai paspausti, spūstelėti: Ieva mygtelėjo skambutį rš. Graužulis kulniu mygtelėjo į grindis rš. Taikytojas jaunesnysis seržantas Žekliūnas mygtelėjo Petkevičių alkūne: – Vade, duok tabokos. Manoji sudrėko rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • panorama — panoramà sf. (2) TrpŽ 1. matomi apylinkės vaizdai: Abipus plento skleidėsi plati susimąsčiusi miškų, laukų ir gilių daubų panorama A.Vencl. Besigėrėdami kalnų panoramomis, užmirštame žiūrėti apačion, kokia gamta, kaip gyvena žmonės ten, tų kalnų …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pritaikytojas — pritaikytojas, a smob. (1); L259 kas pritaiko. taikytojas; pritaikytojas; sutaikytojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • skyrėjas — ( is, us J), a smob. (1), skyrė̃jas K, Rtr; Ser 1. kas skiria, duoda naudotis: Skyrė[ja]s skiria grūdus pusininkams J. Ašiai turiu tetušėlį bandelei skyrėją NS944. O kad sudžiūtų, o kad suvystų tie mano piršėjėliai, vietelių skyrėjė̃liai JV800. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sutaikytojas — sutaikytojas, a smob. (1) KŽ; LL157 kas sutaiko, pašalina nesutarimus. taikytojas; pritaikytojas; sutaikytojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”